Papier a obaly

Lepenie papierových obalov je veľmi rozšírený proces spracovania papiera. Využíva sa pri výrobe tašiek, vreciek, obálok, pri zušľachťovaní papiera lamináciou, a tiež pri formovaní a uzatváraní obalov. Na dané aplikácie sa používa široká škála lepidiel od disperzných, cez tavné až po škrobové a glutínové.

Disperzné lepidlá

V drevárskom priemysle sa využívajú najme PVAC disperzné lepidla, rozdelené podľa odolnosti voči vode na triedy D1 až D4. Pri oplášťovaní (3D) nábytkových dvierok, s reaktiváciou lepidla teplom sa používajú Polyuretánové vodné disperzie. V prípade opláštenia drevených profilov za studena sa použitia PVC fólie sa využívajú disperzie na báze EVA.