Papír a obaly

Lepení papírových obalů je velmi rozšířený proces zpracování papíru. Používá se při výrobě sáčků, tašek, obálek, při zušlechťování papíru laminováním, jakož i při tvarování a uzavírání obalů. Pro tyto aplikace se používá široká škála lepidel, od disperzních lepidel přes lepidla za tepla, škrobová lepidla až po lepidla s glutinem.

Disperzní lepidla

V dřevařském průmyslu se nejpoužívanější disperzní lepidla PVAC dělí podle odolnosti proti vodě do tříd D1 až D4. Polyuretanové vodné disperze se používají při obkládání (3D) nábytkových dvířek, přičemž lepidlo se reaktivuje teplem. V případě opláštění dřevěných profilů za studena se používají disperze na bázi EVA.