Automotive

V automobilovom priemysle sa vo veľkej miere využívajú lepidlá, ktoré nahrádzajú zastaralé mechanické spoje. Škála používaných lepidiel je veľmi široká. Jedná sa o rôzne druhy polyuretánových, epoxidových, rozpúšťadlových ako aj metakrylátových konštrukčných lepidiel.

Disperzné lepidlá

V drevárskom priemysle sa využívajú najme PVAC disperzné lepidla, rozdelené podľa odolnosti voči vode na triedy D1 až D4. Pri oplášťovaní (3D) nábytkových dvierok, s reaktiváciou lepidla teplom sa používajú Polyuretánové vodné disperzie. V prípade opláštenia drevených profilov za studena sa použitia PVC fólie sa využívajú disperzie na báze EVA.