Etikety

Etiketovanie obalov je možné realizovať teplým aj studeným spôsobom. Výber vhodného lepidla závisí od podkladového materiálu a druhu etikety alebo kolku. Záleží taktiež od technologického zariadenia, na ktorom bude prebiehať proces etiketovania a od ďalšieho skladovania výrobkov.

Disperzné lepidlá

V drevárskom priemysle sa využívajú najme PVAC disperzné lepidla, rozdelené podľa odolnosti voči vode na triedy D1 až D4. Pri oplášťovaní (3D) nábytkových dvierok, s reaktiváciou lepidla teplom sa používajú Polyuretánové vodné disperzie. V prípade opláštenia drevených profilov za studena sa použitia PVC fólie sa využívajú disperzie na báze EVA.