Matrace, laminácia pien a textílií

Pri výrobe matracov sa používajú technologicky upravované tavné PSA lepidlá, ktoré sa využívajú na konštrukčné lepenie jednotlivých komponentov matracov a na plošné lepenie ochrannej vrstvy matracu. Lepidlá majú dlhší otvorený čas, s veľmi dobrou adhéziou a dobrou aplikovateľnosťou.

Disperzné lepidlá

V drevárskom priemysle sa využívajú najme PVAC disperzné lepidla, rozdelené podľa odolnosti voči vode na triedy D1 až D4. Pri oplášťovaní (3D) nábytkových dvierok, s reaktiváciou lepidla teplom sa používajú Polyuretánové vodné disperzie. V prípade opláštenia drevených profilov za studena sa použitia PVC fólie sa využívajú disperzie na báze EVA.