Stavby a montáže, oplášťovanie

V stavebno-stolárskej výrobe sa používa široká škála lepidiel. Na oplášťovanie rôznych druhov profilov sa používajú disperzné (PVAC, EVA) a tavné (EVA, APAO, PUR) lepidlá. Na výrobu sendvičových panelov je možno rovnako použiť disperzné lepidlá (PVAC) alebo polyuretánové prepolyméry (jednozložkové a dvojzložkové). Na montážno-konštrukčné lepenie sa aplikujú okrem disperzií (PVAC D3, D4, EPI) aj tekuté polyuretánové lepidlá, ktoré sú zväčša certifikované na danú aplikáciu.

Polyuretánové tekuté lepidlá

V drevárskom priemysle sa využívajú polyuretánové lepidlá (prepolyméry), najmä na lepenie ťažšie lepiteľných materiálov, kde je požadovaná vysoká vodeodolnosť a tepelná odolnosť lepeného spoja. Podľa druhu použitých materiálov sa na lepenie používajú jednozložkové alebo dvojzložkové produkty.