Polygrafia

Pri výrobe kníh sa využíva široká škála lepidiel. Od produktov na báze disperzných lepidiel (PVAC, EVA), tavných lepidiel (EVA, APAO, PUR) až po glutínové lepidlá.

Disperzné lepidlá

V polygrafii sa disperzné lepidlá využívajú napríklad na vlepovanie a hlavové lepenie širokého sortimentu papiera, tiež potlačeného papiera, potiahnutého plastom alebo lakovaného. Disperzné lepidlá sa využívajú aj na lepenie za studena na opláštenie, lepenie predsádok, chrbtov.