Hygiena

Pri výrobe hygienických potrieb sa používajú tavné lepidlá (EVA, APAO, PSA), ktoré slúžia na konštrukčné lepenie jadier a na lepenie vrchnej ochrannej vrstvy hygienických potrieb. Na ich ukotvenie na odev (fixáciu) slúžia PSA lepidlá.

Tavné lepidlá

Na ohranenie drevných materiálov papierom, dyhou alebo ABS hranou, sa používajú tavné lepidlá. Daná aplikácia prebieha na mechanických hranovacích zariadeniach, ktoré majú možnosť natavenia lepidla na aplikačnú teplotu. Na oplášťovanie profilov sa používajú tavné lepidlá na báze EVA, APAO a PUR. Výber vhodného lepidla závisí od podkladového materiálu použitého na opláštenie, rovnako ako aj od požiadaviek na vodeodolnosť a tepelnú odolnosť výrobku.