1

Počet aktúalnych pracovných pozícií

Papier a obaly

-

Disperzné lepidlá
Kartónové palety
AG-COLL P 6136 NT
agglu
AG-COLL P 6136 NT je jednozložkové disperzné lepidlo vhodné na kašírovanie papiera.

Vyhľadajte produkty

Máme toľko možností, že bude jednoduchšie, keď sa spojíme na konzultáciu zadarmo

Potrebujem servis

Kontaktujte nás cez formulár alebo priamo nášho servisného manažera.

Ján Sýkora
servisný manažér

Meno*
Priezvisko*
Email*
Firma
Názov stroja
Závada