Výstavba a montáž, obklady

Ve stavebnictví a truhlářství se používá široká škála lepidel. Pro opláštění různých typů profilů se používají disperzní (PVAC, EVA) a tavná (EVA, APAO, PUR) lepidla. K výrobě sendvičových panelů lze použít také disperzní lepidla (PVAC) nebo polyuretanové předpolymery (jednosložkové a dvousložkové). Kromě disperzí (PVAC D3, D4, EPI) se pro montážně-konstrukční lepení používají také tekutá polyuretanová lepidla, která jsou většinou certifikovaná pro danou aplikaci.

Polyuretanová tekutá lepidla

Polyuretanová lepidla (prepolymery) se používají v dřevařském průmyslu, zejména pro lepení obtížněji lepitelných materiálů, kde je vyžadována vysoká odolnost lepeného spoje proti vodě a teplu. V závislosti na typu použitých materiálů se k lepení používají jednosložkové nebo dvousložkové produkty.