1

Počet aktúalnych pracovných pozícií

cleaner-blu
CLEANER BLU
Nereaktívny polymér používaný ako čistič polyuretánových tavných lepidiel série 1308, 2308 a 3308. Používa na čistenie zariadení na nanášanie lepidla HMPUR vždy, keď sa zariadenie zastaví na viac ako 3 dni alebo pri každej výmene produktu. Úplne odstráňte z tavnej jednotky hot melt lepidlo a nahraďte ho s CLEANER BLU. Znížte teplotu na 100 – 110 °C. Zo zariadenia úplne odstráňte zvyšky lepidla, až kým si budete istí, že vychádza zo zariadenia len 100 % produkt CLEANER BLU. Ak chcete použiť reaktívne polyuretánové lepidlo, opakujte postup v opačnom poradí. Naplňte tavnú jednotku novým produktom a úplne vytlačte zo zariadenia CLEANER BLU. Nastavte teploty v rozmedzí 100 – 110°C a vytlačte čistič, až kým až kým nie je isté, že Vám vychádza von len 100 % lepidlo. Teraz opäť nastavte opäť teploty zariadenia na vykonávanie lepenia.

Radi Vám pomôžeme

Meno*
Priezvisko*
E-mail*
Názov spoločnosti

Vyhľadajte produkty

Konzultácia zadarmo

Využite možnosť konzultácie zdarma a kontaktujte nášho špecialistu. Sme experti na priemyselné lepenie.

Mgr. Marko Štefko

Expert na lepidlá a lepiace systémy

Máme toľko možností, že bude jednoduchšie, keď sa spojíme na konzultáciu zadarmo

Potrebujem servis

Kontaktujte nás cez formulár alebo priamo nášho servisného manažera.

Ján Sýkora
servisný manažér

Meno*
Priezvisko*
Email*
Firma
Názov stroja
Závada