Štítky

Etiketování obalů lze provádět za tepla i za studena. Volba vhodného lepidla závisí na podkladovém materiálu a typu štítku nebo kolíku. Záleží také na technologickém zařízení, na kterém bude proces označování probíhat, a na dalším skladování výrobků.

Disperzní lepidla

V dřevařském průmyslu se nejpoužívanější disperzní lepidla PVAC dělí podle odolnosti proti vodě do tříd D1 až D4. Polyuretanové vodné disperze se používají při obkládání (3D) nábytkových dvířek, přičemž lepidlo se reaktivuje teplem. V případě opláštění dřevěných profilů za studena se používají disperze na bázi EVA.