Drevársky priemysel - Disperzné lepidlá

Výroba parkiet

Na lepenia masívneho dreva ako aj aglomerovaných drevných materiálov pri výrobe drevených parkiet, sa využívajú najmä PVAC disperzné lepidlá, ktoré sú rozdelené podľa odolnosti voči vode na triedy D1 až D4. V špeciálnych prípadoch sa používajú dvojzložkové EPI produkty.

AG-COLL D4 ST
agglu vedro
AG-COLL D4 ST je jednozložková D4 PVAc disperzia určená na konštrukčné a plošné lepenie, ako aj na univerzálne použitie v drevárskom priemysle. Vďaka svojej triede, odolnosti voči vode D4 je možné AG-COLL D4 ST použiť na exteriérové aplikácie vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov, ak sú chránené adekvátnou ochranou povrchu alebo na interiérové aplikácie vystavené častému a dlhodobému vplyvu tečúcej alebo kondenzovanej vody.
KESTOKOL D 300 HV
agglu vedro
KESTOKOL D 300 HV je D3 PVAc disperzia s vyššou viskozitou. Je vhodná na lepenie masívneho dreva, parkiet, kúpeľňových doplnkov, lamináciu drevených materiálov pomocou fólií. Pri odbornom spracovaní spĺňa požiadavky odolnosti skupiny D3 podľa DIN - EN 204 a vtedy je možné lepidlo Kestokol D 300 HV použiť do interiéru na aplikácie, ktoré sú často vystavené vysokej vlhkosti alebo účinkom tečúcej alebo kondenzovanej vody. Prípadne je vhodné na vonkajšie použitie na aplikácie, ktoré nie sú vystavené nepriaznivému počasiu. Vhodné na použite v studenom, teplom a vysokofrekvenčnom lise.
AG-COLL D3 8656
agglu vedro
AG-COLL D3 8656 je jednozložková neplnená PVAc disperzia na vodnej báze s vynikajúcou odolnosťou proti vode, ktorá pri profesionálnom spracovaní spĺňa požiadavky DIN - EN 204 pre lepidlá kategórie D3 na lepenie dreva. AG-COLL D3 8656 je vhodný aj na lepenie tvrdého dreva pre lepenie interiérových spojov, ktoré sú často krátkodobo vystavené vode alebo kondenzátu vzdušnej vlhkosti alebo dlhodobému vplyvu vysokej vzdušnej vlhkosti.