1

Počet aktúalnych pracovných pozícií

Drevársky priemysel

-

Disperzné lepidlá
Kolíkovanie
AG-COLL D3 DW I
agglu
AG-COLL D3 DW I je jednozložková nízkoviskózna vodná PVAc disperzia s vynikajúcou sprejovateľnosťou. Špeciálne vyvinuté pre automatické kolíkovacie stroje. Pri profesionálnom spracovaní spĺňa požiadavky DIN – EN 204 pre lepidlá kategórie D3 na lepenie dreva.
AG-COLL D3 DW E
agglu
AG-COLL D3 DW E je jednozložková nízkoviskózna vodná PVAc disperzia s vynikajúcou sprejovateľnosťou. Špeciálne vyvinuté pre automatické kolíkovacie stroje. Pri profesionálnom spracovaní spĺňa požiadavky DIN – EN 204 pre lepidlá kategórie D3 na lepenie dreva.

Vyhľadajte produkty

Máme toľko možností, že bude jednoduchšie, keď sa spojíme na konzultáciu zadarmo

Potrebujem servis

Kontaktujte nás cez formulár alebo priamo nášho servisného manažera.

Ján Sýkora
servisný manažér

Meno*
Priezvisko*
Email*
Firma
Názov stroja
Závada