Drevársky priemysel - Disperzné lepidlá

Kolikovanie

Na dané konštrukčné lepenie sa využívajú najmä PVAC disperzné lepidlá, ktoré sú rozdelené podľa odolnosti voči vode na triedy D1 až D4. Výber vhodných disperzných lepidiel závisí od spôsobu aplikácie, či je dávkovanie lepidla riešené prostredníctvom kolíkovacích automatov alebo je tam ručná aplikácia.

AG-COLL D3 DW I
agglu
AG-COLL D3 DW I je jednozložková nízkoviskózna vodná PVAc disperzia s vynikajúcou sprejovateľnosťou. Špeciálne vyvinuté pre automatické kolíkovacie stroje. Pri profesionálnom spracovaní spĺňa požiadavky DIN – EN 204 pre lepidlá kategórie D3 na lepenie dreva.
AG-COLL D3 DW E
agglu
AG-COLL D3 DW E je jednozložková nízkoviskózna vodná PVAc disperzia s vynikajúcou sprejovateľnosťou. Špeciálne vyvinuté pre automatické kolíkovacie stroje. Pri profesionálnom spracovaní spĺňa požiadavky DIN – EN 204 pre lepidlá kategórie D3 na lepenie dreva.