Automobilový průmysl

Lepidla se v automobilovém průmyslu hojně používají jako náhrada zastaralých mechanických spojů. Škála používaných lepidel je velmi široká. Jedná se o různé typy polyuretanových, epoxidových, rozpouštědlových a metakrylátových konstrukčních lepidel.

Disperzní lepidla

V dřevařském průmyslu se nejpoužívanější disperzní lepidla PVAC dělí podle odolnosti proti vodě do tříd D1 až D4. Polyuretanové vodné disperze se používají při obkládání (3D) nábytkových dvířek, přičemž lepidlo se reaktivuje teplem. V případě opláštění dřevěných profilů za studena se používají disperze na bázi EVA.