1

Počet aktúalnych pracovných pozícií

agglu vedro
TECHNOFOL 5400
Farba
Biela
Viskozita
8 000 ± 2 000 mPa.s
Otvorený čas
krátky
Vodná disperzia na báze polyvinylacetátu. Produkt je vhodný na montážne lepenie pri výrobe filtrov a taktiež v obalovom potravinárskom priemysle na lamináciu plastových fólií (PE,PP, atď.) a na veľkoplošné potlačené papiere. Papier musí byť savý – v prípade, že je lakovaný, príp. inak upravený povrch, je potrebné vykonať skúšku. Nezaschnuté lepidlo očistiť vodou ihneď po použití pred uschnutím. Na zabránenie nežiaduceho usadzovania lepidla na povrchu strojov aplikátorov a súčastí strojov odporúčame AGGLU separačnú pastu, na odstránenie zvyškov zaschnutého lepidla je možné použiť AG-CLEAN PVAc.

Radi Vám pomôžeme

Meno*
Priezvisko*
E-mail*
Názov spoločnosti

Vyhľadajte produkty

Konzultácia zadarmo

Využite možnosť konzultácie zdarma a kontaktujte nášho špecialistu. Sme experti na priemyselné lepenie.

Mgr. Marko Štefko

Expert na lepidlá a lepiace systémy

Máme toľko možností, že bude jednoduchšie, keď sa spojíme na konzultáciu zadarmo

Potrebujem servis

Kontaktujte nás cez formulár alebo priamo nášho servisného manažera.

Ján Sýkora
servisný manažér

Meno*
Priezvisko*
Email*
Firma
Názov stroja
Závada