Viete, čo urobí zmena teploty s lepidlom?

Lepenie je komplikovaný proces, ktorý ovplyvňuje mnoho faktorov. Jedným z nich je teplota. Môže sa jednať o teplotu prostredia, kde daný proces prebieha, teplotu lepených materiálov alebo aplikačnú teplotu lepidiel a ich skladovania.

Je všeobecne známe, že kvalitu lepenia ovplyvňuje schopnosť lepidla zmáčať lepený povrch, pričom teplota do značnej miery ovplyvňuje jeho viskozitu. Pokiaľ lepidlo nie je dostatočne tekuté (podľa potreby danej aplikácie), môže nastať problém s jeho nanesením a povrch lepených materiálov sa dostatočne nezmáča. Dôsledkom môže byť nerovnomerné a nedostatočné ukotvenie na lepené povrchy.

Na každý druh lepidla vplýva teplota trochu inak, ale všeobecne ovplyvňuje jeho viskozitu. Čím je teplota lepidla nižšia, tým je lepidlo hustejšie a naopak. Pokiaľ je teplota veľmi nízka a dosahuje až mínusové hodnoty (napr. v prípade vodných disperzii), môže dôjsť k zamrznutiu vody v lepidle a narušeniu homogenity lepidlovej zmesi. Lepidlo stratí pružnosť a adhéziu, zmení svoj vzhľad (zhrudkovatie) a po vytvrdnutí ostatne kriedovo biele. Pri takomto druhu lepidiel sa uvádza údaj MFT (minimálna filmotvorná teplota), čo je hraničná teplota, pri ktorej je možné ešte tento produkt aplikovať. Z praktického hľadiska sa však veľmi neodporúča ísť až do takýchto „extrémnych teplôt“.

V prípade tavných lepidiel, pokiaľ nedosiahneme požadovanú aplikačnú teplotu, nedostaneme tento produkt do tekutej podoby a nedokážeme ho naniesť na lepený materiál. Ak prekročíme odporúčanú teplotu a lepidlo je až príliš tekuté, môže dôjsť k zvýšeniu nánosu lepidla a následne k jeho prepaľovaniu (degradácii). Čím tavné lepidlo dosiahne vyššiu teplotu pri aplikácii, tým sa predlží jeho otvorený čas a rýchlosť „vytvrdnutia“, čo môže ovplyvniť okamžitú pevnosť spoja. Opačný proces nastáva, ak je teplota nižšia než je odporúčané. Lepidlo sa vtedy stáva rýchlejším a skracuje sa jeho otvorený čas, čo môže mať za následok predčasné vytvrdnutie lepidlového filmu.

Pokiaľ používame lepidlá, ktoré vytvrdzujú chemicky, nízka teplota prostredia, lepených materiálov alebo aj samotného lepidla, môže ovplyvniť priebeh chemickej reakcie pri ich vytvrdzovaní (zosieťovaní). Ako príklad môžeme uviesť polyuretánové lepidlá, pri ktorých nízka teplota môže spomaliť proces zosieťovania alebo ho úplne zastaviť.

Okrem samotnej teploty lepidla pri jeho aplikácii, je veľmi dôležitá aj teplota lepených materiálov a teplota v priestoroch skladu. Pokiaľ sú lepené produkty podchladené (skladované pri nízkej teplote), môže dôjsť pri kontakte lepidla s ich povrchom k prudkému ochladeniu, čo ovplyvní ich základné vlastnosti ako je otvorený čas, čas vytvrdzovania a tiež samotnú schopnosť adhézie. Lepidlá by mali byť skladované pri takej teplote prostredia, pri akej budú aj aplikované, čo je zväčša izbová teplota. To iste platí aj o lepených materiáloch.


Predchádzajúci článok

Parametre lisovania

Ďalší článok

Zimná bežecká liga

Mohlo by Vás zaujímať

TEAMBUILDING 2022

10. júna 2022

Čítať viac

Tradičné jarné upratovanie – AGGLU

14. apríla 2022

Čítať viac

Používaním stránok prevádzkovaných Agglu súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím Viac info