Parametre lisovania

V niektorých prípadoch je potrebný tlak na spojenie lepených elementov, prípadne na odstránenie (vyrovnanie) nerovností povrchu, aby sa po celej lepenej škáre vytvorila tenká uzavretá vrstva lepidlovej zmesi, a tým sa zamedzilo tvorbe vzduchových bublín.

Vysokým tlakom sa pri úzkych dielcoch vytláča z lepenej škáry veľa lepidla, v prípade pórovitých a nasiakavých širokých dielcoch sa lepidlo vtláča do lepeného materiálu. V obidvoch prípadoch tým však vznikajú chudobné spoje. Okrem toho sa vysokým tlakom môže materiál zbytočne zhusťovať (napr. mäkké preglejky).

Preto je veľmi dôležité určiť správny lisovací – manometrický tlak.

Manometrický tlak udáva rozdiel medzi tlakom absolútnym a atmosferickým. Väčšina prístrojov na meranie tlaku je totiž kalibrovaná odčítaním od absolútnej 0 (nuly) pri atmosferickom tlaku.

———————————————————  absolútny tlak

I

I      manometrický tlak

————————————————  atmosferický tlak

I

I       vákuum

——————————————————————— absolútna 0

Akosť lepeného spoja závisí nielen od lisovacieho tlaku ale aj od lisovacej teploty, vlhkosti lepených materiálov, druhu lepidla, množstva a druhu použitých prísad a typu lepených povrchov.

Lisovací čas

Na vytvrdzovanie lepidla má najväčší vplyv teplota. Od nej závisí dĺžka lisovacieho času. Glutínové lepidlá, ktoré sa aplikujú za tepla, sa vytvrdzujú chladením. Pri väčšine lepidiel vytvrdzujúcich účinkom chemickej reakcie možno tento proces značne urýchliť zvýšením teploty. Čím vyššia je lisovacia teplota, tým kratší je lisovací čas.

Príliš vysoká teplota a príliš dlhý lisovací čas môžu mať aj škodlivé účinky, pretože nastáva určité prehriatie lepidla, čo sa prejavuje zväčšením krehkosti lepeného spoja.  Takisto sa môžu niektoré typy lepidiel pri vyššej teplote rozkladať, čo sa prejavuje zreteľným poklesom pevnosti lepeného spoja. Vysoké tepoty môžu mať aj nepriaznivý vplyv na lepené materiály – ich presúšaním vzniká väčšie vnútorné napätie v lepenej škáre. Na kompenzáciu uvedeného napätie treba lepený dielec po vylisovaní klimatizovať.

Vplyv zvýšenej teploty na skrátenie lisovacieho času závisí aj od hrúbky lepeného dielca. Rozhodujúce je, za aký čas sa vyhreje lepená škára v strede súboru, aby sa zabezpečilo dostatočné vytvrdnutie lepidla.

Pri lepení drevených komponentov sa zistilo, že pevnosť lepenia nestúpa sústavne. Po začiatočnom prudkom stúpaní lepivosti nastáva určitý pokles, v ďalšom opätovné stúpanie. Tento prechodný, ale zreteľný pokles pevnosti sa označuje ako horúčkovitá fáza a vysvetľuje sa prílišným prevlhčením dreva v oblasti lepidlovej škáry v dôsledku oddifundovania disperzného média z lepidlovej škáry a napúčaním dreva. Lepený dielec treba udržiavať pod tlakom až do prechodu uvedenej fázy.

Lisovací čas sa skladá:

  1. z kondenzačného času lepidla, ktorý si stanovíme a
  2. z času potrebného na prestup tepla z lisovacích platní do stredovej lepidlovej škáry. Tento čas sa určí pomocou termočlánku.

V prípade že máme vyhrievanú len jednu lisovaciu platňu, počítame s najvzdialenejšou lepenou škárou od tejto platne.

Lisovacie zariadenia

Pri technológii lepenia sa používajú tieto typy lisov:

  1. hydraulické lisy – pre väčšie tlaky, najrozšírenejšie
  2. pneumatické – využívajú stlačený vzduch, rýchlejšie ako hydraulické,
  3. mechanické – vretenové, kľukové, pákové, do 0,6 MPa,
  4. autoklávy – pri výrobe tvarovaných výliskov.

Pre montážne lepenie sa uplatňujú aj skrutky a svorky, pričom ich  ale treba  stále priťahovať, pretože tlak vysychaním dreva klesá.


Predchádzajúci článok

Aké chyby môžu nastať pri lepení

Ďalší článok

Viete, čo urobí zmena teploty s lepidlom?

Mohlo by Vás zaujímať

TEAMBUILDING 2022

10. júna 2022

Čítať viac

Tradičné jarné upratovanie – AGGLU

14. apríla 2022

Čítať viac

Používaním stránok prevádzkovaných Agglu súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím Viac info