Aké chyby môžu nastať pri lepení

Lepenie je proces, od ktorého závisí kvalitný lepený spoj, ktorý je výsledkom súhry viacerých faktorov. Súhrn týchto priaznivých okolností, vystihujú podmienky pre lepenie uvedené v technologickom postupe. Ak sa nedodrží predpísaný postup lepenia, vznikajú rozličné chyby lepeného spoja, čo môže viesť k nedostatočnej kvalite spojenia lepených materiálov.

Charakteristické typy lepených spojov:

Dokonalý spojLepené plochy na seba tesne doliehajú. Vytvrdnuté lepidlo tvorí medzi lepenými plochami tenký homogénny film. Na porušenie spoja je potrebná veľká sila, pričom pri násilnom oddelení lepených častí dochádza spravidla k porušeniu  v materiály.

Rozlepený spojSpoj je miestami alebo po celej ploche voľný, pozorujeme škáry v lepenom spoji.
Príčinou vzniku takéhoto spoja môže byť:
a/  nedostatočné opracovanie lepených povrchov, takže k sebe nedoliehajú,
b/  nedostatočný lisovací tlak pri lepení,
c/  veľké napätie v lepenom výrobku, vyvolané lepením zošúverených dielcov alebo lepením dreva s
nesprávnou vlhkosťou,
d/  nerovnomerná, v niektorých miestach chýbajúca vrstva lepidla,
e/  predčasne vytvrdnutá vrstva lepidla (prekročený otvorený čas lepidla) pred zalisovaním lepených dielcov
f/  nedokonalé vytvrdnutie lepidla v lepenom spoji,
g/  porušenie dreva v okolí lepeného spoja účinkom lepidla alebo jeho zložiek.

Chudobný lepený spoj: Spoj síce nemá zjavne rozlepené miesta, na jeho porušenie je však potrebná pomerne malá sila, pričom nedochádza k porušeniu lepených materiálov v okolí lepeného spoja. V lepenom spoji sa nevytvoril súvislý film lepidla, pretože došlo k vsiaknutiu lepidla do lepeného povrchu.
Príčinou vzniku takého spoja môže byť:
a/  nadmerná vlhkosť a prílišná pórovitosť lepeného dreva,
b/  nedostatočná viskozita použitého lepidla,
c/  nedostatočný nános lepidla,
d/  príliš krátky čas zostavenia lepených dielcov,
e/  príliš veľký lisovací tlak, ktorým sa lepidlo zatlačilo do dreva alebo vytlačilo z lepeného spoja,
f/  príliš pomalé vytvrdzovanie lepidla v lepenom spoji

Zrnitý spojSpoj dosahuje malú pevnosť a po oddelení lepených materiálov má film vytvrdnutého lepidla krupicovitú štruktúru.
Príčiny:
a/ nedostatočne rozpustené práškové lepidlo,
b/ značný obsah nadstavovadla alebo plniva v lepiacej zmesi a nedokonalé premiešanie lepiacej zmesi,
c/ nevhodné nadstavovadlo, ktoré nemôže zabrániť vsiaknutiu lepidla do dreva,
d/ prílišná vlhkosť lepeného materiálu, ktorá spôsobuje vyzrážanie lepidla v roztoku.

Zamrznutý spoj: Spoj má len minimálnu pevnosť a pri jeho násilnom porušení sa na jednej z lepených plôch objaví súvislý film lepidla. Druhá z lepených plôch je celkom čistá, bez stopy po lepidle. Stáva sa to pri nanášaní lepidla na jednu plochu. Pri obojstrannom nanášaní lepidla nastáva porušenie vo vytvrdnutom filme lepidla, pričom na obidvoch lepených plochách zostáva prilepený súvislý film lepidla.
Príčinou vzniku takéhoto spoja môže byť:
a/  príliš malá vlhkosť lepeného dreva, najmä pri lepení disperznými PVAC lepidlami, studený
materiál pri lepení glutínovými lepidlami,
b/ predčasné vytvrdnutie vrstvy lepidla (prekročenie otvoreného času) ešte pred aplikáciou lisovacieho tlaku,
c/ použitie lepidiel alebo lepiacich zmesí nadmerne rýchle tvrdnúcich.

Nezakotvený spojLepený spoj je málo pevný, pri násilnom rozlúpnutí spoja môžeme síce pozorovať v lepenej škáre súvislý film lepidla, ten však neprilipne pevne na lepenú plochu.
Túto chybu môže zapríčiniť:
a/ znečistenie lepeného povrchu mastnotami alebo prachom,
b/  malá vlhkosť lepeného dreva pri lepení disperznými PVAC lepidlami a lepiacimi fóliami, studený materiál hlavne pri lepení glutínovými lepidlami,
c/ príliš vysoká viskozita lepidla alebo lepiacej zmesi,
d/  predčasné, úplné alebo čiastočné vytvrdnutie vrstvy lepidla pri jednostrannom nanášaní lepidla

Zdanlivo pevný spoj Lepený spoj dosahuje nízku pevnosť. Po násilnom rozlúpnutí dochádza k porušeniu spoja v priamej blízkosti vytvrdnutého filmu lepidla v dreve a na filme lepidla zostáva súvislá vrstvička jemných drevných vlákien.
Príčinou vzniku takéhoto spoja môže byť:
a/ nevhodné opracovanie lepeného povrchu, ktorým sa porušila pevnosť povrchovej vrstvy dreva,
b/ malá pevnosť lepeného dreva v dôsledku napadnutia dreva hnilobou, drevokaznými hubami, puknutý povrch zle lepenej dyhy,
c/ narušenie pevnosti dreva lepidlom alebo niektorými jeho zložkami.

Ostatné chyby lepených výrobkov:

Šúverenie lepených výrobkov zapríčiňuje:
a/ lepenie už zošúverených lepených dielcov,
b/ vzájomné lepenie dielcov s nerovnakou vlhkosťou,
c/ vzájomné lepenie odlišných druhov dreva,
d/ nerovnomerná skladba lepených vrstvených materiálov,
e/ prílišné zvlhčenie lepeného dreva nadmerne naneseným množstvom lepidla,
f/   nerovné, prehnuté dosky lisov.

Vznik pľuzgierov vo vrstvených materiáloch lepených z dýh a v aglomerovaných materiáloch zapríčiňuje:
a/ nevyhovujúca akosť stredov, vypadané hrče a trhliny v dyhách, prekrývajúce sa dyhy zosadeniek,
b/ nerovnomerná hrúbka stredu, nerovnomerná hrúbka dýh, najmä zosadeniek,
c/ značná vlhkosť lepených dýh alebo aglomerovaných častíc, nadmerné množstvo naneseného lepidla pri lisovaní pri vysokých teplotách,
d/ uvoľňovanie lisovacieho tlaku ešte predtým, ako lepidlo v lepenom spoji dokonale vytvrdlo.

Príčiny sfarbenia lepeného dreva:
a/ chemický charakter použitého lepidla, príliš vysoká alkalita alebo kyslosť, styk lepidla a lepených výrobkov s kovovými lisovacími prípravkami alebo s platňami lisu,
b/ presakovanie nízkoviskózneho lepidla dyhami, znečistenie lepených výrobkov lepidlom vytlačeným pri lisovaní z lepenej škáry.


Predchádzajúci článok

Na čo si treba dať pozor pri lepení – 3. časť

Ďalší článok

Parametre lisovania

Mohlo by Vás zaujímať

TEAMBUILDING 2022

10. júna 2022

Čítať viac

Tradičné jarné upratovanie – AGGLU

14. apríla 2022

Čítať viac

Používaním stránok prevádzkovaných Agglu súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Súhlasím Viac info